top of page
Bases
EXPO COCONVOCATÒRIA EXPOSICIÓ COL·LECTIV
bases expo 2019-br.jpg

BASES EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA COL·LECTIVA

FESTA MAJOR DE BESALÚ 2019

(Expo del 19 al 23 de setembre a l’antic hospital de Sant Julià)

CATEGORIES

• CATEGORIA A: Tema lliure
• CATEGORIA B: Besalú antic

QUÈ NECESSITEU SABER?

CATEGORIA A

• Per participar en les categories A haureu d’emplenar el formulari de l’exposició fotogràfica que també trobareu al nostre web www.besalux.com. Aquí haureu d’emplenar dades molt senzilles com nom o pseudònim, títol, lloc, temàtica, mida i una biografia curta (màxim 10 línies) que serà la vostra targeta de presentació.

La participació a l’exposició permet:
-La possibilitat de vendre la vostra fotografia ja que s’ofereix un catàleg a tots els visitants a l’exposició. Al Formulari de l’Exposició trobareu una casella per posar-hi el preu.
-Participar en altres exposicions organitzades per l’associació deixant en custòdia les vostres fotografies impreses.

• Cal enviar també una fotografia o avatar que sigui una foto de perfil que acompanyarà la vostra biografia. El nom de l’arxiu serà: avatar_elvostrenom.jpg (Format quadrat)

• Les fotografies de la categoria A, s’imprimiran en 30x40cm. Recordeu enviar-les amb la resolució adequada per a la seva impressió. (S’accepten panoràmiques i fotografies quadrades però que no superin les dimensions indicades).

• Les imatges s’han de pujar al DROPBOX.  No cal que estigueu donats d’alta en aquest servei.  S’obrirà una pàgina on podreu pujar les vostres fotografies.  

• Les fotografies s’imprimiran en alta qualitat  en paper fotogràfic + suport rígid que li atorgarà durabilitat i estabilitat.

• Al final de l’exposició podreu recollir les imatges posant-vos en contacte amb                l’associació. Aquestes romandran en custòdia durant sis mesos després seran destruïdes.

• A fi de cobrir les despeses d’impressió i organització es demana la consegüent contribució, que podreu efectuar a través de transferència al c/c del Banc Sabadell (recordeu fer constar el vostre nom i cognoms).


L’ADMISSIÓ DE FOTOGRAFIES I PAGAMENT
FINALITZA EL 19 D’AGOST DE 2019

Preus per fotografia:
-Socis: 18 €
-No Socis: 20€


Si estàs interessat en fer-te soci pots consultar com fer-ho al nostre web.
    
* Cap fotografia serà impresa sense haver efectuat el pagament.

CATEGORIA B

• Ens plau convidar-vos a portar imatges que parlin del Besalú antic. Si esteu interessats en ajudar-nos a omplir aquest espai podeu contactar amb nosaltres.
• La participació és gratuïta.
• A fi d’evitar el seu deteriorament, les fotos seran digitalitzades i retornades al propietari abans de l’exposició.
• Les fotografies formaran part de l’arxiu històric de l’associació amb el permís de l’autor o responsable de la imatge.

Les fotografies presentades podran ser reproduïdes en diferents mitjans per fer difusió de l’exposició i/o l’associació sempre respectant l’autoria de la imatge.

Podeu contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica besaluxphoto@gmail.com

L’organització tindrà cura de les imatges exposades però no es podrà fer responsable si es deterioren per causes alienes a la mateixa associació.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist derivat d’aquestes bases. La participació a l’exposició implica l’acceptació de les mateixes.


Les dades de caràcter personal seràn recollides d’acord amb el que disposa el Reglament  (UE) 2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació de les mateixes.
Posem en el vostre coneixement que les dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de l’Associació Besalux.  D’acord amb la anterior llei, teniu dret a exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, i portabilitat de manera totalment gratuïta mitjançant l’adreça electrònica besaluxphoto@gmail.com.

 

bottom of page